764/1996

Utfärdat i Helsingfors den 22 oktober 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 2 § handels- och industriministeriets beslut om verkställighet av förordningen om fastighetsmäklare

Handels- och industriministeriet har

upphävt 2 § 3 mom. i sitt beslut av den 26 mars 1993 om verkställighet av förordningen om fastighetsmäklare (307/93), samt

ändrat 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Krav som gäller provet

Den som deltar i provet skall visa att han är förtrogen med praktiska frågor vid fastighetsförmedling och känner de stadganden och bestämmelser som är nödvändiga för att verksamheten skall kunna idkas. Han skall visa att han behärskar ärenden som gäller försäljning, byte och uthyrning av fastighet eller lägenhet, beskattning av den, stadsplanering, bildande av fastighet och byggnadsrätt för den, inskrivning, fastighets- och bostadsaktiebolag, byggnadsskydd, konsumentskydd vid fastighetsförmedling samt uppgifter som skall ges vid marknadsföringen av bostäder.Detta beslut träder i kraft den 1 november 1996.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 22 oktober 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.