759/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Förordning om ändring av ikraftträdelsestadgandet i förordningen om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i förordningen den 7 juni 1995 om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning (849/95) som följer:


2. Ändringarna i förordningens 30 § 3 mom., 32 a § 2 mom., 36 § 1 mom., 39 § 3 mom., 40 §, 41 § 1 mom., 53 a §, 57 § 1 mom., 58 § 2 mom., 59 och 60 §§, 64 § 5 och 6 mom., 66, 67, 69 och 70 §§, 97 § 1 mom., 216 § 1 mom. och 218 § 1 mom. gäller fordon som beviljas EG-typgodkännande eller som typbesiktats som hörande till en ny typserie den 1 januari 1996 eller därefter eller som tas i bruk den 1 januari 1998 eller därefter. Med avvikelse från vad som stadgas ovan gäller ändringen av 30 § 3 mom. likväl fordon i kategori M1 och L som typgodkänns etappvis samt fordon i kategori N som typbesiktas i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ändras till fordon i kategori M1 när det är fråga om typgodkännande eller typbesiktning från den 1 januari 1998 och när det är fråga om ibruktagning från den 1 januari 2000.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.