753/1996

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/88) 2, 5 och 12 §§ som följer:

2 §

Ämbetsverk och inrättningar vid riksdagen är riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli samt Riksdagsbiblioteket.

5 §

Riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli och Riksdagsbiblioteket skall varje år till kanslikommissionen lämna in sina motiverade förslag till behövliga anslag.

12 §

Riksdagens kanslis ekonomi sköts av förvaltningsavdelningen vid riksdagens kansli under kanslikommissionens ledning och uppsikt. Statsrevisorernas, riksdagens justitieombudsmans och Riksdagsbibliotekets betalningsrörelse och bokföring sköts av räkenskapsbyrån vid förvaltningsavdelningen.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 1997.

TKF 2/96
FvUB 13/96
RSk 21b/96

Helsingfors den 8 oktober 1996

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.