747/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Lag om ändring av 3 och 65 §§ statstjänstemannalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 1 mom. och 65 § 2 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94) som följer:

3 §

Denna lag tillämpas inte på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman, inte heller på tjänstemännen vid riksdagens, republikens presidents, statsrevisorernas och riksdagens justitieombudsmans kanslier eller vid Riksdagsbiblioteket eller på Finlands Banks och folkpensionsanstaltens tjänstemän och funktionärer, om inte något annat stadgas genom lag.


65 §

En tjänsteman anses likaså ha avgått från statlig tjänst vid den tidpunkt då han utnämnts till en tjänst vid riksdagens, statsrevisorernas eller riksdagens justitieombudsmans kanslier eller vid Riksdagsbiblioteket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 97/96
FvUB 12/96
RSv 115/96

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.