746/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Lag om ändring av 1 § arkivlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. arkivlagen av den 23 september 1994 (831/94) som följer:

1 §

På riksdagen, statsrevisorernas kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli och Riksdagsbiblioteket tillämpas dock endast 6 och 7 §§ samt 8 § 1 och 2 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 97/96
FvUB 12/96
RSv 115/96

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.