738/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Förordning om ändring av 51 § reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 51 § 2 mom. som följer:

51 §

Föredragningsdagarna vid statsrådets allmänna sammanträden samt föredragningsordningen fastställs av statsministern. Föredragandena i statsrådet föredrar ärendena vid det allmänna sammanträdet. Statsministern kan dock besluta att föredragandens närvaro inte krävs i ärenden som avgörs utan diskussion och enligt föredragandens skriftliga förslag. Statsrådets kansli kan meddela närmare anvisningar om föredragningsförfarandet.Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 1996.

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.