714/1996

Given i Helsingfors den 11 oktober 1996

Förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg

På föredragning av trafikministern

fogas till förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/92) en ny 7 b § som följer:

7 b §
Kontroller och anmälningar

1. De kontroller som avses i rådets direktiv om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (88/599/EEG) sköts av polisen och arbetarskyddsförvaltningen. Vägkontrollerna sköts främst av polisen och kontrollerna i företags lokaler av arbetarskyddsförvaltningen.

2. De anmälningar och upplysningar som avses i nämnda direktiv och i förordningar nämnda i direktivets namn skall lämnas av trafikministeriet och fordonsförvaltningscentralen inom ramen för deras verksamhetsområde, vid behov enligt trafikministeriets anvisningar.

3. Den rapport som avses i artikel 16 i rådets förordning om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter görs av arbetarskyddsförvaltningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Helsingfors den 11 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.