712/1996

Utfärdat i Helsingfors den 12 oktober 1996

Statsrådets beslut om markens externa värde

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 4 § 1 mom. myntlagen av den 16 april 1993 (358/93), sådant detta lagrum lyder i lag av den 7 juni 1996 (379/96), på framställning av Finlands Bank beslutat:

1 §

Markens externa värde bestäms enligt Europeiska monetära systemets (European Monetary System) växelkursmekanism (Exchange Rate Mechanism) så att en centralkurs fastställs för marken i förhållande till Europeiska gemenskapernas valutaenhet ecu (European Currency Unit).

2 §

Centralkursen för marken enligt 1 § är:

1 ecu = 5.80661 mark.

Beräknade utgående från centralkurserna mot ecun är de bilaterala centralkurserna mellan den finska marken och de till växelkursmekanismen enligt 1 § anslutna ländernas valutor följande:

100 mark = BEF 678.468
= DKK 125.474
= DEM 32.8948
= ESP 2798.41
= FRF 110.324
= IEP 13.6433
= LUF 678.468
= NLG 37.0636
= PTE 3371.88
= ATS 231.431
3 §

Detta beslut träder i kraft den 14 oktober 1996. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 7 juni 1991 om markens externa värde (882/91) jämte senare ändringar och statsrådets beslut av den 13 november 1992om att Finlands Banks rätt att avvika från gränserna för variationsområdet för markens externa värde skall bibehållas såsom gällande tillsvidare.

Helsingfors den 12 oktober 1996

Minister
Arja Alho

Regeringsråd, lagstiftningsdirektör
Pekka Laajanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.