699/1996

Riksdagens beslut om ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 53 a §, sådan den lyder i riksdagens beslut av den 10 november 1987 (1078/87) samt

ändras 41 § 3 mom. och 52 d § 3 mom., sådana de lyder i riksdagens beslut av den 22 juni 1993 (698/ 93), som följer:

41 §

En upplysning från statsministern och ett ärende enligt 36 b § riksdagsordningen kan inte bordläggas.

52 d §

Utan hinder av 38 § skall i en debatt med anledning av en upplysning från statsministern enligt 36 a § riksdagsordningen eller om ett ärende som avses i dess 1 mom. riksdagsmännen hålla sina anföranden från sina platser, samt statsministern och de övriga medlemmarna av statsrådet hålla sina anföranden, med undantag för upplysningen från statsministern, från de för dem reserverade platserna i plenisalen.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 oktober 1996.

TKF 1/96
GrUB 5/96

Helsingfors den 20 september 1996

På riksdagens vägnar


Seppo Tiitinen generalsekreterare


Riitta Uosukainen talman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.