695/1996

Given i Helsingfors den 20 september 1996

Förordning om bringande i kraft av konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

På föredragning av utrikesminister stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 17 mars 1992 undertecknade konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar, som republndens president godkänt den 15 februari 1996 och beträffande vilken godkännandeinstrndentet deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 21 februari 1996, trnder i kraft den 6 oktober 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 6 oktober 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 71/96)

Helsingfors den 20 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.