694/1996

Given i Helsingfors den 20 september 1996

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Estland om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Tallinn den 22 september 1995 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Republiken Estlands regering om återtagande av personer som olagligen inkommit och vistas i landet, vilken republikens president godkänt den 26 februari 1996 och beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 3 september 1996, träder i kraft den 3 oktober 1996 så som därom avtalats.

2 §

De i artikel 10 i överenskommelsen avsedda behöriga myndigheterna är i Finland polisen, gränsbevakningsväsendet och utlänningsverket.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 70/96)

Helsingfors den 20 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.