693/1996

Given i Helsingfors den 20 september 1996

Förordning om ikraftträdande av den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Arendal den 14 juni 1994 ingångna nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster, i vilken vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 31 juli 1995 (692/96) vilken republikens president godkänt likaså den 31 juli 1995, träder i kraft den 1 oktober 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av konventionen utfärdas vid behov av vederbörande ministerium.

3 §

Lagen den 31 juli 1995 om godkännande av vissa bestämmelser i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster (692/96) och denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 69/96)

Helsingfors den 20 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.