692/1996

Given i Helsingfors den 31 juli 1995

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i den nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Arendal den 14 juni 1994 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige ingångna nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har överenskommits.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som fastställs genom förordning.

RP 29/95
ShUB 2/95
RSv 18/95

Helsingfors den 31 juli 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Tf. utrikesminister, Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.