690/1996

Utfärdat i Helsingfors den 6 september 1996

Skattestyrelsens beslut om virkesköpares skyldighet att lämna uppgifter till Skogsforskningsinstitutet

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 6 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) beslutat:

1 §

Virkesköpare eller deras organisationer skall till Skogsforskningsinstitutet halvårsvis lämna de uppgifter som avses i 15 § 3 mom. lagen om beskattningsförfarande om medelpriserna på virke som inköpts och motsvarande virkesmängder och virkesslag. Skyldigheten att lämna uppgifter om medelpriser och mängder gäller virkesköpare som har köpt virke av skogsägare eller -innehavare genom rot-, leverans- eller kontantköp. Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte dem som köper virke för privatbruk eller för lantbruksändamål.

Uppgifterna om virkets medelpriser och mängder skall lämnas per köpesätt, virkesslag, kommun och rotprisområde. Det medelpris som skall uppges är det aritmetiska medeltalet av köpesummorna för samtliga köp av virkesslag. I anmälan skall också redogöras för det antal köp som medelpriset räknats på.

I anmälan skall inte uppges priserna och mängderna i fråga om virke som köpts av Forststyrelsen genom leveransköp.

Om en virkesköparorganisation på virkesköparens vägnar lämnar uppgifter om medelpriset på virke och virkesmängderna, skall organisationen i sin anmälan separat utreda uppgifterna om varje köpare.

2 §

De uppgifter som avses i detta beslut skall lämnas till Skogsforskningsinstitutet halvårsvis. Det föregående årets köp under tidsperioden juli-december skall anmälas senast den 15 februari. Köpen under tidsperioden januarijuni skall anmälas senast den 15 augusti.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1996.

Helsingfors den 6 september 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.