684/1996

Given i Helsingfors den 13 september 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § lagen den 13 december 1991 om mottagningsstationer och förläggningar för asylsökande (1465/91) som följer:

1 §

För asylsökande kan staten ha mottagningsstationer och förläggningar som lyder under behörigt ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP125/95
FvUB 9/96
RSv 91/96

Helsingfors den 13 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.