683/1996

Utfärdat i Helsingfors den 16 september 1996

Finansministeriets beslut om kommunernas och församlingarnas andelar av samfundsskatten

Finansministeriet har med stöd av 12 d och 12 h §§ lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78),

dessa lagrum sådana de lyder, 12 d § i lag av den 30 december 1992 (1547/92) och delvis ändrad genom lag av den 18 februari 1994 (132/94) och 12 h § i lag av den 18 december 1995(1566/95), beslutat:

1 §

Fördelningen av samfundsskatten på evangelisk-lutherska församlingar och andra än kommuner belägna i landskapet Åland grundar sig på de relativa andelar som anges i detta beslut.

2 §

Kommunens andel av kommunernas samfundsskatt och den evangelisk-lutherska församlingens andel av de evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt, vilka avses i 12 d § lagen om skatteuppbörd, är som följer:

3 §

Detta beslut träder i kraft den 17 september 1996. Beslutet tillämpas första gången på redovisningen av samfundsskatten för 1994.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 23 februari 1994 om kommunernas och församlingarnas andelar av samfundsskatten /179/94).

Helsingfors den 16 september 1996

Minister
Arja Alho

Äldre finanssekreterare
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.