679/1996

Given i Helsingfors den 13 september 1996

Förordning om ändring av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Rwanda

På föredragning av utrikesministern

ändras 2 § 2 mom. 1 punkten förordningen den 27 maj 1994 om uppfyllande av de för-pliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Rwanda (420/94) sådan den lyder i förordningen av den 1 september 1995 (1093/95) som följer:

2 §

Vad som stadgas i 1 mom. gäller dock inte:

1) försäljningen eller överlåtande av vapen och krigsmateriel till den rwandiska regeringen;Denna förordning träder i kraft den 18 september 1996.

Helsingfors den 13 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.