673/1996

Utfärdat i Helsingfors den 5 september 1996

Statsrådets beslut om omorganisering av två polisdistrikt

Statsrådet har vid föredragning från inrikesministeriet med stöd av 6 § 2 mom. polisförvaltningslagen av den 14 februari 1992 (110/92) beslutat:

1 §

Iitti och Kouvola länsmansdistrikt sammanslås till ett polisdistrikt, vars namn är Kouvola länsmansdistrikt. Till distriktet hör staden Kouvola samt kommunerna Iitti, Elimäki och Valkeala.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i förvaltningsområdenas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 september 1996 och gäller till den 30 november 1996.

Helsingfors den 5 september 1996

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Överinspektör
Matti Havumäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.