672/1996

Given i Helsingfors den 6 september 1996

Förordning om ändring av 4 § inkomstskatteförordningen

På föredragning av finansministern

ändras i inkomstskatteförordningen av den 30 december 1992 (1551/92) 4 § 2 mom. som följer:

4 §

Den av finansministeriet tillsatta kostnadsersättningsdelegationen består av en ordförande och nio andra medlemmar. Delegationens ordförande skall förordnas bland finansministeriets tjänstemän. Medlemmarna förordnas bland de personer som föreslås av parterna i de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen samt skattestyrelsen. Delegationens verksamhetsperiod är tre år.


Denna förordning träder i kraft den 16 september 1996.

Helsingfors den 6 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.