669/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 augusti 1996

Utrikesministeriets beslut om ändring av utrikesministeriets beslut om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna

Utrikesministeriet har ändrat 5 § 5 mom. i beslutet av den 11 december 1995 om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer och grunderna för avgifterna (1708/95) som följer:

5 §
Visum

Till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det, beslutar ministeriet om beviljande av visum utan avgift till vissa personer eller grupper.


Detta beslut träder i kraft omedelbart.

Helsingfors den 19 augusti 1996

Utrikesminister
Tarja Halonen

Ekonomidirektör
Vesa Jatkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.