668/1996

Given i Helsingfors den 6 september 1996

Förordning om de postkontor i landskapet Åland som är förhandsröstningsställen vid val av företrädare i Europaparlamentet och kommunalval år 1996

På föredragning av justitieministern och med samtycke av Ålands landskapsstyrelse stadgas med stöd av 18 § 3 mom. lagen den 3 mars 1995 om val av företrädare för Finland i Europaparlamentet (272/95), 64 § 1 mom. och 65 § 2 mom. lagen den 13 juni 1969 om rikopagsmannaval (391/69) samt 60 § 1 mom. och 61 § 2 mom. kommunala vallagen av den 12 maj 1972 (361/72) samt med stöd av 32 § självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/91),

av dessa lagrum 18 § 3 mom. lagen om val av företrädare för Finland i Europaparlamentet sådant det lyder i lag av den 22 december 1995 (1645/95), 64 § 1 mom. och 65 § 2 mom. lagen om riksdagsmannaval sådana de lyder i lag av samma datum (1643/95) samt 60 § 1 mom. och 61 § 2 mom. kommunala vallagen sådana de lyder i lag av samma datum (1648/95):

1 §

Förhandsröstningsställen i landskapet Åland vid val av företrädare i Europaparlamentet och kommunalval år 1996 är de postkontor som nämns i bifogade förteckning.

2 §

Valförrättare på ett förhandsröstningsställe som avses i 1 § förordnas av Posten på Åland. Till valförrättare förordnas en person som är anställd hos Posten på Åland.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 20 september 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 18 december 1992 om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter enligt lagen om riksdagsmannaval och kommunala vallagen (1362/92).

Helsingfors den 6 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Bilaga

F ö r t e c k n i n g över de av Posten på Ålands postkontor som är förhandsröstningsställen vid val av företrädare i Europaparlamentet och kommunalval år 1996.
Kommun Postkontor
Brändö 22920 Brändö 22950 Jurmo 22840 Lappo
Eckerö 22270 Eckerö
Finström 22410 Godby
Föglö 22710 Föglö
Jomala 22150 Jomala
Kumlinge 22820 Kumlinge
Kökar 22730 Kökar
Lemland 22610 Lemland
Mariehamn 22100 Mariehamn
Saltvik 22320 Ödkarby
Sottunga 22720 Sottunga
Sund 22530 Sund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.