667/1996

Given i Helsingfors den 6 september 1996

Förordning om ikraftträdande av konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO)

På föredragning av utrikesministern stadgas:

1 §

Den i Haag den 23 juni 1993 gjorda konventionen om inrättandet av ett europeiskt radiokommunikationskontor (ERO), vilken republikens president godkänt den 28 oktober 1994 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet deponerats hos Danmarks utrikesministeriet den 4 november 1994, är i kraft från den 1 mars 1996 så som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 11 september 1996.

(Konventionen finns till påseende och kan erhållas hos Teleförvaltningscentralen, som ävenlämnar uppgifter om den på finska och svenska.)

Helsingfors den 6 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Utrikesminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.