661/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 augusti 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ränta på statliga lån för investeringar i gårdsbruket och för etablering

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 52 § 2 mom. lagen den 22 december 1994 om strukturpolitiska åtgärder inom jord- och skogsbruket (1303/94) samt 32 § statsresets beslut av den 16 november 1995 om investeringsstöd för gårdsbruksenheter (53/96) beslutat:

1 §

Den årliga räntan på statliga lån för investeringar i gårdsbruket och för etablering är 8,30 procent under den räntaperiod som börjar den 1 november 1996 och slutar den 31 oktober 1997.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 4 september 1996.

Helsingfors den 30 augusti 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Carl-Gustav Mikander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.