660/1996

Utfärdat i Helsingfors den 29 augusti 1996

Statsrådets beslut om allmän licens för export av bärbara eller mobila radiotelefoner

Statsrådet har med stöd av 10 § 3 mom. lagen den 26 juli 1996 om kontroll av export av produkter med dubbel användning (562/96) vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

Med allmän licens får bärbara och mobila radiotelefoner, som hör till produktgrupp 5 i bilaga I till rådets beslut nr 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J.3 i Fördraget om Europeiska unimren, exporteras till följande länder:

Bulgarien Rumänien
Estland Ryssland
Lettland Slovakien
Litauen Tjeckiska republiken
Polen Ungern
2 §

Den allmänna licens som nämns i 1 § kan endast tillämpas på bärbara och mobila radiotelefoner för civilt bruk vilka inte innehåller kryptering från avsändaren till mottagaren (end to end).

3 §

Exportören skall i detalj föra förteckning enligt 5 § förordningen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (645/96) över utförd export.

4 §

I fråga om registreringen av den som använder allmän licens gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 6 § förordningen om kontroll av export av produkter med dubbel användning (645/96).

5 §

Detta beslut träder i kraft den 4 september 1996.

Rådets förordning (EG) nr 3381(94); EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 1, ändr. 837/95; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 1.
Rådets beslut 94/942/GUSP; EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 8, ändr. 95/127/GUSP och 95/128/GUSP; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 2-3, 96/173/GUSP; EGT nr L 52, 1.3.1996, s. 1, och 96/423/GUSP; EGT nr 176, 13.7.1996, s. 1-4.

Helsingfors den 29 augusti 1996

Minister
Ole Norrback

Handelsråd
Anneli Tukiainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.