655/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om upphävande av vissa bestämmelser i handels- och industriministeriets beslut om elinstallationers säkerhet

Handels- och industriministeriet har beslutat följande:

1 §

I handels- och industriministeriets beslut av den 28 december 1994 om elinstallationers säkerhet (1396/94) upphävs 8 § 2 mom. samt 9 och 10 §§.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.