653/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elsäkerhetskrav på elektromedicinsk utrustning inom veterinärmedicin (1697/93) 1 § 2 mom., rurhiken framför 5 §, 5 § samt

ändrat rubriken framför 2 § och 2 § 2 mom. som följer:

Uppfyllande av elsäkerhetskraven
2 §

Dessutom skall utrustningen i tillämpliga delar uppfylla de krav på elektromagnetisk kompatibilitet om vilka stadgas i 5 § och bestäms med stöd av 6 § elsäkerhetslagen (410/96).


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88/EEG och 94/10/EG

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.