651/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om upphävning av handels- och industriministeriets beslut om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning

Handels- och industriministeriet har beslutat följande:

1 §

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om övervakning av elektrisk utrustning och om godkännande som skall krävas för viss elektrisk utrustning (1695/93) jämte ändringar.

2 §

Säkerheten hos den elektromedicinska utrustning som nämns i bilagan till detta beslut kan till den 13 juni 1998 certifieras av ett besiktningsorgan som avses i 14 § 2 mom. elsäkerhetslagen (410/96) innan utrustningen saluförs, överlåts till någon annan eller tas i bruk, med beaktande av vad som stadgas i 32 § lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/94).

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88/EEG och 94/10/EG

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Bilaga

ELEKTROMEDICINSK UTRUSTNING PÅ VILKEN 2 § I DETTA BESLUT KAN TILLÄMPAS

Patientövervakningsmonitor

EKG-monitor

EKG-skrivare

EEG-skrivare

ENMG-apparat

Blodtrycksmätare, noninvasiv

Blodtrycksmätare, invasiv

Mätutrustning för minutvolym, invasiv

Blodcirkulationsmätare, elektromagnetisk

Koldioxiddeltrycksmonitor

Syrgasdeltrycksmonitor

Termometer

Kardiotokograf

Neonatalmonitor

Diagnostisk pacemaker

ENMG-stimulator

Ultraljudsdiagnostikapparat

Strömkälla för pannlampa

Respirator (ventilator)

Anestesiapparat

Infusionsapparat

Akupunkturapparat

Värme- och ultraljudsnebulisator

Defibrillator, även batteridriven

Kuvös

Kirurgisk borr, såg och hyvel

Njurstenskrossare

Blåstenskrossare

Ultraljudsoperationsapparat

Upplivningsbord för nyfödda

Blåljusstrålare

Kirurgisk diatermiapparat samt handstycke till sådan

Laserapparat

Dialysapparat

Peritonealdialysapparat

Värmare av vätska för peritoneal dialys

Ljuskälla för endoskop

Elektrokoagulator

Värmemadrass, kirurgisk

Blodvärmare

Bröstpump

Elektrisk sugapparat

Undersökningsarmatur, flyttbar

Operationsmikroskop

Hårborttagningsmaskin

Gipssåg

Tandvårdsenhet

Tandstensborttagare, ultraljud

Patientstol för tandläkare

Patientsäng

Elektrokonvulsionsapparat

Näringspump (enteral)

Djupvärmeterapiapparat

Infrarödstrålare (-lampa)

Värmemadrass

Värmefilt

Värmedyna

Ultraljudsterapiapparat

Elektrostimulator och -terapiapparat

Ultraviolettstrålare (-lampa, PUVA)

Kombinerad UV- och IR-strålare (-lampa)

Traktionsapparat

Röntgenapparat, avdelningsmaskin

Kontrastmedelsspruta

Dialysapparat, för hembruk

Respirator

Oxygenanrikare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.