630/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Förordning om ändring av förordningen om länsrätterna

På föredragning av justitieministern

fogas till förordningen den 2 juni 1989 om länsrätterna (522/89) nya 12 a och 14 a §§ som följer:

12 a §

Ledningsgruppen för länsrätternas gemensamma domkrets bereder de ärenden som gäller förvaltningen av den gemensamma domkretsen.

Till den gemensamma domkretsens ledningsgrupp hör länsrättsöverdomarna och de tjänstemän som verkar som förvaltningschef om sådana har förordnats. Till ledningsgruppen kan höra även annan personal vid länsrätten i enlighet med vad den länsrättsöverdomare som avses i 8 § 3 mom. lagen om länsrätterna förordnar.

Ordförande för ledningsgruppen är den länsrättsöverdomare som avses i 8 § 3 mom. lagen om länsrätterna. Ordföranden bestämmer de ärenden som skall behandlas i ledningsgruppen för de gemensamma dom-kretsarna.

14 a §

Den länsrättsöverdomare som avses i 8 § 3 mom. lagen om länsrätterna skall, utöver vad som annars stadgas eller bestäms, fastställa grunderna för arbetsmängden i länsrätterna i den gemensamma domkretsen så att uppgifterna fördelar sig jämnt mellan länsrätterna i den gemensamma domkretsen och så att ärendena kan avgöras snabbt.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.