628/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Lag om ändring av 2 § lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 2 § 1 mom. lagen den 3 juni 1960 om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan (270/60), sådant det lyder i lag av den 30 april 1987 (466/87), som följer:

2 §

En finsk medborgare får inte utlämnas för ett politiskt brott eller för ett brott som har begåtts i Finland.Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

RP 1/96
LaUB 4/96
RSv 72/96

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.