624/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Lag om ändring av 2 § viteslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. viteslagen av den 14 december 1990 (1113/90) som följer:

2 §
Begränsningar av tillämpningsområdet

Lagen tillämpas inte på sådana viten, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande som föreläggs av allmän domstol eller utsökningsmyndighet, om inte något annat stadgas särskilt i någon annan lag.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 96/95
LaUB 7/96
RSv 101/96

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.