621/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Lag om ändring av 17 § socialvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 17 § 2 mom. socialvårdslagen av den 17 september 1982 (710/82), sådant det lyder i lag av den 3 augusti 1992 (736/92), som följer:

17 §

Kommunen skall även sörja för ordnande av barn- och ungdomsvård, barndagvård, specialomsorger om utvecklingsstörda, service och stöd på grund av handikapp och service i anslutning till missbrukarvård, de uppgifter som stadgas för barnatillsyningsmannen och andra åtgärder för utredande och fastställande av faderskap och tryggande av underhållsbidrag, liksom även åtgärder i samband med adoptionsrådgivning och medling i familjefrågor samt medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt och för ordnade av annan socialservice, enligt vad som dessutom stadgas särskilt om dessa serviceformer.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 96/95
LaUB 7/96
RSv 101/96

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.