602/1996

Utfärdat i Helsingfors den 6 augusti 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSM VLAb om ändring av beslutet om tillverkning, försäljning, distribution och användning av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel 11/VLA/96 1.8.1996 1.9.1996
JSM VLAb om ändring av beslutet om förbjud att flytta hjortar (17/VLA/96) 23/VLA/96 2.8.1996 15.8.1996
JSM VLAb om upphävande av beslut om importbegränsningar (6/IMPORT/95) 1) 7/IMPORT/96 29.7.1996 1.8.1996
JSM VLAb om införsel av levande klövdjur samt livsmedel och vissa andra produkter som härstammar från klövdjur från Grekland 2) 6/IMPORT/96 29.7.1996 1.8.1996

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Kommissionens beslut 96/404/EG; EGT nr L 165, 4.7.1996, s. 39
2) Kommissionens beslut 96/440/EG; EGT nr L 181, 20.7.1996, s. 38

Helsingfors den 6 augusti 1996

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.