591/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om forskningscentralen för de inhemska språken

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 16 januari 1976 om forskningscentralen för de inhemska språken (48/76) 5 § och

ändras 1 § som följer:

1 §

För forskning och språkvård rörande finska och svenska språken, för forskning rörande med finskan besläktade språk samt för samisk språkvård finns en forskningscentral för de inhemska språken.

Forskningscentralen har också i uppgift att sörja för forskning och språkvård som gäller teckenspråk och rommani i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 87/96
KuUB 5/96
RSv 88/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.