585/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 14 § handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 22 december 1994 (1301/94), ett nytt 3 mom. som följer:

14 §

Registermyndigheten skall innan den godkänner en ändring av bolagsordningen för ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder (480/87) ge statsrådet och finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om ansökan om ändring av bolagsordningen.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

RP 59/96
EkUB 11/96
RSv 100/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.