584/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 kap. 2 § 1 mom. värdepappersmarknadslagen av den 26 maj 1989 (495/89) som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

2 §

Denna lag tillämpas på bevis (värdepapper) som utfärdas över


4) en placeringsfondsandel eller en därmed jämförbar andel i ett utländskt fondföretag.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Rådets direktiv 85/611/EEG; EGT nr L 375, 31.12.1985, s. 3, 88/220/EEG; EGT nr L 100, 19.4.1988, s. 31 RP 59/96
EkUB 11/96
RSv 100/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.