578/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) sådant det lyder i lag av den 10 december 1993 (1122/93) som följer:

10 §

I en andelsbanks grundanmälan skall dessutom nämnas den dag då bankens stadgar fastställts och i stället för 1 mom. 10 punkten den bestämmelse i stadgarna som gäller tecknande av andelsbankens firma samt, om någon givits rätt att teckna firman ensam eller tillsammans med någon annan, hans personuppgifter. Dessutom skall uppges att andelsbanken som medlem anslutit sig till det centralinstitut inom sammanslutningen av andelsbanker som avses i 7 a § andelsbankslagen eller att banken utträtt ur detta.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

RP 47/96
EkUB 13/96
RSv 106/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.