566/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av 10 b § lagen om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet

I englighet riksdagen beslut

ändras 10 b § 1 mom. lagen den 2 augusti 1946 om arbetsrådet och om undantagstillstånd inom arbetarskyddet (608/46), sådant det lyder i lag av den 13 januari 1989 (34/89), som följer:

10 b §

Arbetarskyddsnämndens ordförande är ordförande i dispenssektionen, vars övriga medlemmar är en arbetsgivar- och en arbetstagarmedlem i nämnden, vilka arbetarskyddsdistrikets arbetarskyddsbyrå förordnar för nämndens mandattid. För samma tid förordnar arbetarskyddsbyrån för vardera av de sistnämnda medlemmarna två personliga suppleanter bland nämndens arbetsgivar- och arbetstagarmedlemmar och deras suppleanter. Blir en medlems eller suppleants plats vakant under mandattiden, besätts platsen för den återstående tiden.Denna lag träder i kraft den 1 september 1996.

RP 40/96
ApUB 9/96
RSv 92/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.