549/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 18 december 1995 om ändring av lagen angående stämpelskatt (1536/95) som följer:


På avtal som har ingåtts inom åtta mmpader efter det att lagen trätt i kraft tillämpas dock inte 47 b § 1 mom. 3 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

RP 57/96
StaUB 18/96
RSv 94/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.