543/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av 7 § lagen om skatt på vissa försäkringspremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 1966 om skatt på vissa försäkringspremier (664/64) 7 §, sådan den lyder i lag av den 23 oktober 1992 (928/92), som följer:

7 §

Om skatt på försäkringspremier gäller i övrigt i tillämpliga delar vad mervärdesskattelagen (1501/93) stadgar om mervärdesskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.