534/1996

Utfärdat i Helsingfors den 22 juli 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur 1) 16/VLA/96 5.7.1996 1.9.1996
JSMb om djurskyddskraven vid avlivning av animalieproduktionsdjur som hör till däggdjuren eller fåglarna 2) 18/VLA/96 11.7.1996 1.8.1996

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

JSM VLAb om hälsokrav vid import av hjortar från andra medlemsstater inom EU 19/VLA/96 17.7.1996 17.7.1996

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) rådets direktiv 81/851/EEG; EGT nr L 317, 6.11.1981, s. 1, rådets direktiv 90/676/EEG; EGT nr L 373, 13.12.1990, s. 15, rådets direktiv 81/602/EEG; EGT nr L 222, 7.8.1981, s. 32, rådets direktiv 88/146/EEG; EGT nr L 70, 16.3.1988, s. 16
2) rådets direktiv 93/119/EG; EGT nr L 340, 21.12.1993, s. 21

Helsingfors den 22 juli 1996

Biträdande avdelningschef
Olli Sorvettula

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.