519/1996

Utfärdat i Helsingfors den 26 juni 1996

Skattestyrelsens beslut om publicering av uppgifter om dem som avförts ur förskottsuppbördsregistret

Skattestyrelsen har med stöd av 6 b § 4 mom. i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant det lyder i lagen av den 16 december 1994 (1215/94), bestämt:

1 §

Uppgift om att en skattskyldig av olika orsaker avförts ur förskottsuppbördsregistret som avses i lagen om förskottsuppbörd kan månatligen låtas publiceras i Officiella tidningen, i tidningen Luottolista och i andra publikationer som skattestyrelsen bestämmer.

2 §

Länsskatteverket kan informera utvalda målgrupper om avförandet ur registret då den som införts i registret har under den på registerutdraget antecknade giltighetstiden avförts ur förskottsuppbördsregistret.

3 §

Uppgifter som publiceras på sätt som avses i 1 § och informeras på sätt som avses i 2 § är den skattskyldiges namn, firma, näradress, hemort och tidpunkten för avförandet.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1996.

Helsingfors den 26 juni 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.