518/1996

Utfärdat i Helsingfors den 10 juli 1996

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/80), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/93):

Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft upphäver
JSM VLAb om införsel av levande nötkreatur och vissa produkter från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland1) 4/IMPORT/96 5.7.1996 11.7.1996 3/IMPORT/96
JSM VLAb om införsel av levande svin från Tyskland2) 5/IMPORT/96 5.7.1996 12.7.1996 23/IMPORT/95
JSM VLAb om förbjud att flytta hjortar 17/EEO/96 5.7.1996 1.8.1996

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (90)1601.

1) Kommissionens beslut 96/239/EG; EGT nr L 78, 28.3.1996, s. 47, kommissionens beslut 96/362/EG; EGT nr L 139, 12.6.1996, s. 17
2) Kommissionens beslut 95/296/EG; EGT nr L 182, 2.8.1995, s. 33, kommissionens beslut 96/238/EG; EGT nr L 78, 28.3.1996, s. 46, kommissionens beslut 96/359/EG; EGT nr L 138, 11.6.1996, s. 23

Helsingfors den 10 juli 1996

Avdelningschef
Saara Reinius

Yngre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.