461/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av lagen om tillsyn över fartygssäkerheten

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 mars 1995 om tillsyn över fartygssäkerheten (370/95) en ny 14 a § som följer:

14 a §
Indragning av rätten att bedriva trafik

Vederbörande ministerium fattar det beslut om indragning av rätten för en redare att bedriva trafik som avses i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 3051/95 om säkerhetsorganisation för roll-on/roll-off-passagerarfartyg (ro-ro-fartyg).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 68/96
TrUB 5/96
RSv 74/96
Rådets förordning 95/3051/EG; EGT nr L 320, 30.12.1995, s. 14

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.