449/1996

Utfärdat i Helsingfors den 6 juni 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om påskrifter på livsmedelsförpackningar

Handels- och industriministeriet har till handels- och industriministeriets beslut av den 10 maj 1991 om påskrifter på livsmedelsförpackningar (795/91) fogat en 8 c § som följer:

8 c §
Meddelande om användningen av sötningsmedel

Om ett livsmedel innehåller ett sådant sötningsmedel som avses i handels- och industriministeriets beslut om sötningsmedel för användning i livsmedel (1657/95) skall i livsmedlets namn eller i samband med det göras följande tilläggspåskrifter:

- livsmedel som innehåller sötningsmedel: innehåller sötningsmedel eller sötat med ... (sötningsmedlets namn),

- livsmedel med tillsats av socker och sötningsmedel: innehåller socker och sötningsmedel eller sötat med socker och ... (sötningsmedlets namn),

- livsmedel som innehåller mer än 10 % tillsatta polyoler: överdriven konsumtion kan ha laxerande verkan,

- livsmedel som innehåller aspartam: innehåller en fenylalaninkälla.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Försäljningen av livsmedel som står i strid med detta beslut är förbjuden från den 1 juli 1997, dock så att livsmedel som har släppts ut på marknaden eller på vilka förpackningspåskrifterna har gjorts före nämnda datum får säljas slut.

Rådets direktiv 96/21/EG; EGT nr L 88, 5.4.1996, s. 5

Helsingfors den 6 juni 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Mirja Hynönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.