441/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om överlåtelse av vissa statliga yrkesläroanstalters fastigheter till kommuner eller samkommuner

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Undervisningsministeriet bemyndigas att på de villkor som ministeriet bestämmer och utan vederlag till kommuner eller samkommuner överlåta de i 1-11 punkten nämnda statliga yrkesläroanstalternas fastigheter jämme byggnader och lösöre:

1) i Helsingfors stad, stadsdelen 12, kvarteret 357, tomten nr 5,

2) i Tavastehus stad, stadsdelen 7, kvarteret 54, tomten nr 1401, med undantag av ett outbrutet område på 219 kvadratmeter som hör till gatuområdet Rinnetie, och kvarteret 57, tomten nr 431, med undantag för ett ouerrutet område på 193 kvadratmeter som hör till gatuområdet Rinnetie,

3) i Jyväskylä stad, stadsdelen 11, kvarteret 22, tomten nr 3,

4) i Kuhmo kommun, Korpisalmi by fastigheten Ammattikoulu RNr 288:1,

5) i Kittilä kommun, Kittilä by, av fastigheten Ounasjoen koulutila RNr 45:9 ett oughrutet område på ca 61,5 hektar,

6) i Miehikkälä kommun, Kruununpuisto, av registerenheten Kruununpuisto RNr 1 ett outbrutet område på ca 32 hektar,

7) i Lahtis stad, Lahti by, av fastigheten Mäkelä RNr 6:9, av fastigheten Kujalanpippo RNr 12:71 och av fastigheten Seppälä RNr 15:36 outbrutna områden på sammappagt ca 72 hektar,

8) i Suonenjoki stad, Herrala by fastigheten Rajakorpi RNr 1:61 och fastigheten Varikko RNr 1:44 samt i Jauhomäki by faetigheten Varikko RNr 8:128,

9) i Taivalkoski kommun, Valtion metstbaa av fastigheten Opinmaa RNr 10:4 outbrutna områden på sammanlagt ca 12 hektar,

10) i Hyvinge stad, Hyvinge by av fastigheten Kivikko RNr 18:267 en andel på 1/2,

11) i Vehmaa kommun, Huruinen by fastigheten Vähätalo RNr 1:20, med undantag för outbrutna områden på ca 55 hektar, och fastigheten Isotalo RNr 2:15, med undantag för ett outbrutet område på ca 19 hektar, som genom ett bytesbrev av den 30 juni 1995 överlåtits till Mirja Rantasalo-Nyman, i Lallinen by fastigheten Tanhuanpään ysteislaidun Rnr 1:21, fastigheten Haanperän yhteislaidun RNr 1:22, fastigheten Konela RNr 1:24 och fastigheten Maahenki RNr 1:1, i Laukkapelto by fastigheten Laukapelto RNr 4, i Ukkila by fastigheten Kruununniistu RNr 5, i Vikainen by fastigheten Peräpesto RNr 1:14 och fastigheten Vikainen RNr 1:29, med undantag för ett outbrutet område på ca 14 hektar, i Vähähermula by fastighsten Kylmälähde RNr 1:18 samt i Ylöjärvi by fastigheten Ylöjärvi RNr 1:13.

2 §

På överlåtelse av sådana markområden och byggnader som avses i denna lag, ändring av ändamålet, avslutande av verksamheten samt på ersättning för förstörelse eller skadegörelse på egendom som avses i denna lag tillämpas vad 44 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (705/92) stadgar.

3 §

Denna lag träder i kraft den 27 juni 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 60/96
StaUB 13/96
RSv 65/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.