440/1996

Utfärdat i Helsingfors den 19 juni 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut 1996 års grunder för specialersättning för kostnader som föranleds av tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 40 § folkhälsolagenav den 28 januari 1972 (66/72), 50 § lagen den 1 december 1989 om specialiserad sjukvård (1062/89) samt 7 § lagen den 1 december 1989 om Helsingfors universitetscentralsjukhus (1064/89), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag av den 28 november 1994 (1067/94), det sedan nämnda i lag av den 28 november 1994 (1068/94) och det sistnämnda i lag av den 28 november 1994 (1069/94) beslutat:

1 §

Ersättningen för kostnader som föranleds av tilläggsutbildning för läkare inom primärvården är 6 000 mark i månaden för varje läkare som har utbildats.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 20 juni 1996. Det tillämpas på ersättningen för år 1996.

Helsingfors den 19 juni 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överläkare
Jouko Söder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.