439/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 juni 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 11 § av jord- och skogsbruksministeriets beslut om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 11 § i sitt beslut av den 1 december 1995 om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel (1339/95) som följer:

11 §
Kontrollmyndighetens kodnummer och uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet

För alla jordbruksprodukter som beretts (förpackats) efter den 1 januari 1997 och som marknadsförs som ekologiskt producerade jordbruksprodukter skall anges kodnumret för det landsbygdsnäringsdistrikt som svarar för kontrollen i enlighet med vad som meddelas i bilagan till detta beslut. Kodnumret anges på förpackningen omedelbart i samband med odlarens namn och adress. Om odlaren använder den uppgift som nämns i 2 mom. kan kodnumret anges i samband med denna.

En odlare som antecknats i det i 6 § avsedda registret över ekologisk jordbruksproduktion har rätt att på de villkor som föreskrivs i den förordning av rådet som nämns i 1 § använda den uppgift om att produkterna omfattas av kontrollsystemet som avses i bilaga V till nämnda förordning, när han saluför produkter som producerats ekologiskt på lägenheten.


Detta beslut träder i kraft den 26 juni 1996.

Helsingfors den 18 juni 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tero Tolonen

Kodnumren för myndigheter som övervakar ekologisk jordbruksproduktion enligt landsbygdsnäringsdistrikt
KODNUMMER LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT
FI-A-001 NYLANDS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 4, 00531 HELSINGFORS
FI-A-002 ÅBO LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 39, 20801 ÅBO
FI-A-003 SATAKUNTA LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 114, 28101 BJÖRNEBORG
FI-A-004 TAVASTLANDS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 20, 13101 TAVASTEHUS
FI-A-005 KYMMENE LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT Paimenpolku 16, 45100 KOUVOLA
FI-A-006 S:T MICHELS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 164, 50101 S:T MICHEL
FI-A-007 BIRKALANDS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 97, 33101 TAMMERFORS
FI-A-008 SÖDRA ÖSTERBOTTENS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI
FI-A-009 VASA LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 131, 65101 VASA
FI-A-010 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 103, 84101 YLIVIESKA
FI-A-011 MELLERSTA FINLANDS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 44, 40101 JYVÄSKYLÄ
FI-A-012 KUOPIO LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 1168, 70101 KUOPIO
FI-A-013 NORRA KARELENS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 219, 80101 JOENSUU
FI-A-014 KAJANALANDS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT Kalliokatu 4, 87100 KAJANA
FI-A-015 ULEÅBORGS LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKT PB 54, 90101 ULEÅBORG

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.