436/1996

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1996

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om förfaringssätten vid anmälan av statligt stöd till kommissionen

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet

ändrat 1 § statsrådets beslut av den 5 januari 1995 om förfaringssätten vid anmälan av statligt stöd till kommissionen (18/95) som följer:

1 §

Detta beslut tillämpas på anmälan till kommissionen av program och beslut som gäller de statliga stöd som avses i artikel 92 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och i kommissionens beslut nr 3855/91/EKSG om gemenskapsregler för stöd till stålindustrin samt på uppföljningen av kumuleringen av de statliga stöden. Beslutet tillämpas dock inte på statligt stöd inom Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik eller gemensamma fiskeripolitik, med undantag av stöd till sådan företagsverksamhet som inte direkt sammanhänger med skogs- eller fiskerihushållningen, och inte heller på de statliga stöd som avses i artiklarna 138-142 i den akt som ansluter sig till fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen.


Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1996.

Helsingfors den 13 juni 1996

Minister
Ole Norrback

Överinspektör
Riku Huttunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.