432/1996

Given i Helsingfors den 14 juni 1996

Förordning om ändring av förordningen om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet

På föredragning av utrikesministern

ändras i förordningen den 31 maj 1990 om placeringen av Finlands beskickningar i utlandet (486/90) 3 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 13 oktober 1995 (1179/95) som följer:

3 §
Konsulat som förestås av en utsänd konsul

Finland har konsulat, som förestås av en utsänd generalkonsul, i följande stater: Fö- renta Staterna (Los Angeles, New York), Folkrepubliken Kina (Shanghai), Ryssland (S:t Petersburg), Sverige (Göteborg) och Förbundsrepubliken Tyskland (Frankfurt am Main, Hamburg). Ett konsulat som förestås av en utsänd generalkonsul finns även i Hongkong.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.