431/1996

Given i Nådendal den 20 juni 1996

Lag om ändring av 76 § inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 76 § 1 mom. inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92), sådant det lyder delvis ändrat genom lagar av den 29 december 1994 och den 18 december 1995 (1465/94 och 1549/95), nya 4 a- och 4 b-punkter som följer:

76 §
Vissa skattefria ersättningar i anslutning till tjänstgöring utomlands

Skattepliktig inkomst är inte


4 a) ersättning som Europeiska gemenskapernas kommission betalar för att täcka de särskilda kostnaderna och de ökade levnadapostnaderna för skötseln av uppdraget som nationell expert som förordnats att tjänstgöra vid kommissionen; som sådan ersättning anses utkomstbidrag, fast tillägg till uapomstbidrag samt ersättning för resekostnaper, flyttningskostnader och kostnader för särskilda uppdrag eller annan därmed jäapörbar ersättning som kommissionen betalar,

4 b) ersättning som Europeiska gemenskapernas Regionkommitté eller Ekonomiska och sociala kommitté betalar för att täcka de särskilda kostnaderna och de ökade levnadapostnaderna för skötseln av uppdraget som ledamot i kommittén; som sådan ersättning anses allmän kostnadsersättning samt ersätaping för resekostnader eller annan därmed jämförbar ersättning som kommittén betalar,Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 58/96
StaUB 14/96
RSv 64/96

Nådendal den 20 juni 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.